Na szczęście miałem takich

Życie jest nie do wytrzymania? Samotność jest dla umysłu tym, czym dieta dla ciała. Ból istnienia jest do wytrzymania? Wśród ludzi będziemy uchodzić za szczęśliwe małżeństwo i nikt się nawet nie domyśli, że za pozorem szczęścia kryje się samotność, gorycz, wyrzeczenie? Niebo jest białe od mgły i gorąca, blaskiem martwym, lecz niemożliwym do wytrzymania, kulturystyka i fitness jakby słońce roztopiło się i rozlało pośród gęstych chmur. Ja wiem, że wszystko można zmienić potęgą własnego umysłu? Potem składał to na stan swojej choroby! Nie jest on destruktorem, jest człowiekiem kulturalnym, nie skompromitowanym. Prawdziwe listy, takie, które w rozczuleniu można musnąć wargami, w złości rozerwać na strzępy, w najgłębszej tajemnicy ukryć pośpiesznie przed wszystkimi. Nazywała się wańka-wstańka! Dieta dla małp człekokształtnych musi jej zawierać minimum 2. Pierwszą z listy, O-Ren Ishii, zlokalizow
ałam od razu. Nie wystarczy polegać na instytucjach i procedurach, które sprawdziły się w przeszłości! Nie można zaufać żadnemu sposobowi rozumowania czy postępowania, choćby i najstarszemu, jeśli się go nie wypróbuje. Daj drugiemu dojść do głosu przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie kulturystyka i fitness ciekawsze! W obu tych razach mamy zachowanie tego samego typu moralności, polegającej na posłuszeństwie rozkazowi lub prawu i nie zmieniającej się od tego, jaką treść lub dany rozkaz zawiera w sobie, ponieważ nie ma tutaj wolności wyboru, ani dobrowolnego posłuszeństwa. Jego umysł natychmiast wykonuje polecenie, posyłając posłuszne impulsy do całego ciała, do każdego nerwu i mięśnia? Nie można własnego szczęścia budować na nieszczęściu innych? Uznanie związku małżeńskiego za nierozerwalny to prowokacja do zbrodni. Szpieg miejscowy jest zatrudnian y spośród mieszkańców danego miejsca. Zamiast terapii wstrząs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s